لیست بلاگ ها

برنامه نویسی از جمله مشاغل جذاب برای افراد به حساب می آید و افراد مختلف علاقه دارند که برنامه نویسی را بیاموزند و در صدد یادگیری زبان های مختلف برنامه نویسی هستند. حتی بخش قابل توجهی از دانشجویان در رشته های کامپیوتر و برنامه نویسی در حال تحصیل هستند.  زبان های برنامه نویسی مختلفی در دنیا وجود دارد که با رشد روز افزون تکنولوژی تعداد زبان های برنامه نویسی نیز افزایش یافته است به طوری که امروزه صدها زبان برنامه نویسی در دنیا وجود دارد که توسط افراد و شرکت های مختلف ایجاد شده است و توسط توسعه دهنده های مختلف در حال استفاده می باشد.