شرکت طوفان الکتریک

شرکت تولیدی و صنعتی طوفان الکتریک به منظور اعتلا و خودکفایی صنعت کشورمان به عنوان قطبی تأثیر گذار و دانا محور در سال 1381 تحت شماره ثبت 3531 آغاز به کار کرد.

  • نام سایت:  شرکت طوفان الکتریک
  • زمان اجرا:  اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
  • آدرس سایت:  toofan-electric.ir