با فردوسی

با فردوسی تلاش می‌کند تا با انتشار مطالبی درباره حکیم فردوسی و شاهنامه، گامی جهت پاسداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و کتاب گرانبهای شاهنامه وی بردارد.

  • نام سایت:  با فردوسی
  • زمان اجرا:  مرداد ماه ۱۳۹۹
  • آدرس سایت:  http://baferdosi.ir