طراحی و تولید به سبک رواق کوثــر

طراحی و تولید انواع سامانه های نرم افزاری مبتنی بر پلت فرم های مختلف
( سیستمی، تحت شبکه، تحت وب، اندرویدی )
شامل نرم افزارهای ویندوزی، وبسایت ها، برنامه های اتوماسیون اداری، سیستم های هوشمند تحت شبکه و برنامه های موبایلی
و طراحی گرافیکی سایت، پوستر، بروشور و...

نگـاه مان به افـق
همت مان بلند

مجموعه روایت براده ها

مجموعه روایت براده ها

موسسه اسلامی سالکان تـمدن ساز (مواسات)، که اعضای آن دارای سوابق بعضاً 20 ساله در انجام فعالیت های فرهنگی می باشند سازمانی مردم نهاد است که مجوز فعالیت خود در سطح ملی را، از اداره کل سازمان های مردم نهاد وزارت کشور اخذ نموده است. مواسات، موسسه ای دینی، فرهنگی و اجتماعی است و فعالیت های آن در دو حوزه اصلی تربیت مومن فرهنگی و تولید فرهنگ ایمانی قرار دارد.